از وقتی عشق اومد...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

از وقتی عشق اومد توی اين زندگی...همه چيز عوض شد !

زمستونو بهار می بينم ...

وای! شبها رويا می بافم ...

از وقتی عشق اومده...

آس و پاس شدم ....

ولی عاشقونه....

يه بالکن داريم ...يه همسايه داريم که داشتنش گرونه07.gif

يه دل داريم به بزرگی آسمونه ....05.gif

هزار تا رويا می بافيم شبونه....03.gif

خل شديم و ديوونه...30.gif

18.gif18.gif...

بی خيال اين حرفا !03.gif

ولی احساس می کنم اگه عشق نباشه يعنی هيچ...

وقتی عشق نيست آدم احساس پوچی می کنه...

شب و روز يک نواخت می شه...

انگيزه و هدف نداري...

ولی عشق که باشه همش رويا می بافی...

همش به ياد چشمای يه نفری..

همش قلبت تاپ تاپ می کنه ...30.gif

همش در انتظاری...

يه ريزه دو ريزه دلت همش می ريزه...04.gif

و خلاصه روزگارت عوض می شه !

مثل کسی که تازه به جمع عاشقا اومده ...03.gif

خودش می دونه ...03.gif

موقعی که عاشق شدم حواسم پرت بود...

همش توی آشپز خونه اشتباه می کردم ...

دستمو می بريدم...و....

چقدر قشنگه آدم از توی يه پنجره عاشق بشه...

وای فضا خيلی عقشولانه شد26.gif

متاسفانه26.gifمدرسه ها26.gifهم شروع می شه و ما        

 نمی تونيم مثل گذشته به عشقمون فکر کنيم سرمون

شلوغ می شه !
ولی بالاخره عشقه ديگه نمی شه که آدم بی خیال شه

از همه که توی اين تابستون ما رو همراهی کردن ممنون

از تمام کسانی که به درد دل ما گوش دادن ممنون ...

ايشالا يه تشکر درسته حسابی بعدا می کنيم04.gif

و از من نصيحت به شما که:

هميشه مسافر جاده ی عشق باشيد07.gif

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

seee youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 

/ 0 نظر / 22 بازدید