۶ سال گذشت...

به همين زودی ...

انگار همين ديروز بود ...همين ديروز بود که من باور   نمی کردم...

هنوز هم نمی تونم باور کنم ...

امروز رفتم بهشت زهرا ...دلم گرفته بود ...عجيب هم گرفته بود ...

گريه کردم ولی...

به من گفت ميرم و بر ميگردم

           همسفر پرستو ها می شم و بر می گردم

پرستوهای عاشق بر گشتن ولی...

عزيزت رفته سفر کی بر می گرده

                      چشمونم مونده به در کی برمی گرده

رفتی و رفت از چشام نور دو ديده

                             زعالم بی خبر کی بر می گرده؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...

/ 0 نظر / 9 بازدید