خدايا...

من در کلبه محقر و تاريک خود

چيزی دارم

که تو در عرش کبريايی خويش نداری

من چون تويی دارم

و تو چون خود نداری...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تمام دوستان که انقدر به من لطف دارن ممنونم !
من عمرا انقدر که شما می گيد قشنگ ننونشتم

خيلی خجالت می ديد !08.gif08.gif08.gif08.gif08.gif08.gif

وبلاگ نويسی رو هم ول نمی کنم !
اینجا ...

توی اين صفحه...

من می نويسم ...درد ودل می کنم ...

شما هم می شنويد ...مثل دو تا دوست...

بازم از اينکه همراهی می کنيد ممنونم ...

 

/ 0 نظر / 13 بازدید