استامينوفن خيلی می چسبد !

سلام .رمضان باشد و من خيلی خشنود می باشم.بابايم شيرينی خوشمزه ای خريده است که نام آن زولبيا و باميه می باشد.

خيلی عقشولی می باشد ودر اثر فشار دادن ريق شيرينی از آن خارج

می شود.

ما همگی روزه می باشيم ولی کله ی روزه ی من گنجشکی می باشد

من می توانم به علت فنقلی بودن٬هر روز ظهر يک ساندويچ گوشت کوبيده با

سس هزار جزيره بخورم.با اينکه همه جای مادر بزرگم اوف می باشد

ولی روزه اش را می باشد.تازشم خواهرم هر روز پوستر نيکبخت را از

ديوارمی کند و بعد از افطار می چسباند.

الان ساعت خيلی مانده به افطار می باشد و دل من قنج می رود.

پفک من در يخچال می باشد تا قرچ قرچش بيشتر شود.

من يواشکی سراغ يخچال می روم٬در آشپز خانه را هم می بندم تا خدا نبيند

٬بعد از تماشا تماشا کردن پفکم از آشپزخانه خارج می شوم.

خواهرم که مواظب من بوده است يک عدد بوسم می کند٬از بس باايمان

می باشم من خيلی خوشم می آيد چون او نمی داند ديدن دندان مصنوعی

مادر بزرگم در يخچال اشتهای مرا کور کرد !
دم افطار می باشد٬عمويم به خانه ی ما حمله ور شده است.

او خيلی روزه می باشد دهانش هم اصلا بوی پيتزا نمی دهد!
بعد از افطار تيليويزيون خيلی می چسبد...!

سه کانال فلسطينی ها را نشان می دهد ٬در عوض سه کانال ديگر

اسراييليها را نشان می دهند!

بابايم می گويد آنتن ما در سرزمينهای اشغالی افتاده است!

من و ممد فر انگيز خانوم اينا خيلی فلسطين دوست می داريم٬

هميشه برای کمک به آنها در صندوق صدقات سنگ می اندازيم!

حالايک سريال شروع می شود که آدمها همراز می باشند

به مناسبت ماه رمضان همه آدم بد ها در فيلم خوب می شوند.

عمويم می گويد:اين آقای بازيگر همواره ده سال می باشد که دم بخت 

می باشد !بابايم می گويد بعضی چيزها آدم را جوان نگه می دارد ...

اين يکه کانال جشن رمضان می باشد.به مناسبت اين ماه آبروی افراد

را در طبق اخلاص گذاشته اند!بدهکارها و بد بخت ها را يکی يکی جلوی

تيليويزيون می آورند تا بغض کنند و ما جشن رمضان باشيم .سر همه

درد می کند !بابايم می گويد:بعد از اين همه برنامه ی خوب ٬استامينوفن

خيلی می چسبد !من هم به خانه ی ممد فر انگيز خانوم می رم تا اصلا 

ماهواره نگاه نکنم 03.gif

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

گفتم اين ماه رمضونی يه مطلب باحال هم بنويسم که حسابی حال کنيد !

ما رو فراموش نکنيد !حتما دعا کنيد !
يا حق!

/ 0 نظر / 18 بازدید