سلام !

لجم از اين در اومده که ۱ ساعته دارم تایپ می کنم ولی 

همه يهو پاک شد !!!!وای قاطی کردم !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

مدرس ها هم که شروع شده !

حالم گرفته ...بيقرارم !
از مدرسه بدم می ياد !
احساس غريبی دارم ...

انگار يه گمشده دارم ...آره همون عشق هميشگی !
دلم برای خونه و اون تنگ می شه 07.gif

احساس می کنم هيچ هدفی ندارم

نمی دونم در آينده چی می شه !
دلم خيلی گرفته !

بذاريد جالب ترين خاطره ی اين ۲ روزو بگم !
ديروز می رفتيم سوار سرويس شيم !

ماشينا همه خفن 32.gif۲۰۶قرمز و نقره ای 32.gifانواع و اقسام۴۰۵32.gifو چند عدد پيکان که يکی از همه قراضه تر

(نمی دونم املاش درسته يا نه06.gif)که آب کم رنگ بود !26.gif
به بروبچ گفتم :حالا نگاه کنيد الان فرتی(زرتی)

اين پيکان جواته به ما ميفته !20.gif

يارو داشت اسما رو می خوند... شما خانم ...اين ماشين !

30.gif30.gif30.gif30.gif30.gif25.gif25.gif25.gif25.gif25.gif02.gif02.gif02.gif02.gif02.gif11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif12.gif12.gif12.gif12.gif12.gif18.gif18.gif18.gif18.gif18.gif

الان می گم منظور از اين آيکونها چيه !05.gif

30.gifاين مال موقعی بود که حسابی کف کردم و قاط زدم

25.gifاين مال اون موقع بود که توی ماشين نشستم و دروديوار جوات و ضايع اون رو ديدم!

02.gifاين مال موقعی بود که دپرس شدم و دلم به حال خودم سوخت!

11.gifاين مال اون موقعی بود که رانندشو ديدم !
۴۰ساله -کچل-چشم عسلی -هيز-خل-عين معتادها-

و شايان ذکر است که ايشون دو تا دندون بيشتر نداشتن!18.gif

12.gifاين هم قيافه من بود که اون همه مناظر فجيع رو در يک لحظه ديدم!

18.gifاين هم اون لحظه بود که سرمو برگردندم عقب و دوستمو با اون قافه ی تابلوش ديدم که گفت نجمه اين همون پيکانه بود که گفتی !
وای18.gif

صحنه های جالبی بود !
حالا بگذريم !
ديگه نمی دونم چی بگم دلم گرفته توی اين تنگ غروب

دلم تنگه08.gif...

احساس می کنم هيچ هدفی ندارم !

هيچ اميدی ندارم !
فقط وقتی قاط می زنم نگاه اون ٬چشماش و حرفای مامانم آرومم می کنه !

چه خواهد شد ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از همه ممنونم !باور کنيد به ياد همتون هستم ولی خوب درس دارم !و وقت کمه !13.gif

مخلصيم03.gif                 ما رو فراموش نکنيد 07.gif

seee youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

/ 0 نظر / 13 بازدید