ماه رمضان

سلام به همه !
نمی دونم چی بايد بگم ولی خيلی از اينکه ماه رمضونه

خوشحالم !05.gif

خيلی صفا داره اون افطاريهاش و سحرياش !

مخصوصا اگه همسايه ها توی خونه ی آدم فوضولی کنن !18.gif18.gif18.gif

مدرسه هم بهتر شده !چون من عادت کردم !
با يکی از دوستام هم که قهر بودم و منو حسابی

اين جريان عذاب می داد آشتی کردم و خيلی خوشحالم!

اولش که پر از خوبی بود !
خدا آخرش رو هم بخير بگذرونه !

الان دارم از گشنگی می ميرم ولی می تونم تحمل کنم !

دلم تنگه...

برای خيلی چيزا !
برای بارون ...برای برف...برای عشق...

برای يه اتفاق تازه...

احساس می کنم پر از حرفای تازه و قشنگم ...

پر از بيقراری...

پر از عشق...

فکر کنم تاثير ماه رمضونه...

تنها چيز قشنگی که به نظرم می ياد اينه :

در دل من چيزی است مثل يک بيشه ی نور

مثل خواب دم صبح و چنان بی تابم

که دلم می خواهد...

بدوم تا ته دشت...

بروم تا سر کوه...

دورها(نزديکها03.gif)آواييست که مرا می خواند...

ما رو حتما دعا کنيد که محتاجيم به دعا !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فال حافظ گرفتم اين اومد :

دانی که چيست دولت ديدار يار ديدن

                       بر کوی او گدايی بر خسروی گزيدن ...

۱۴-۱۴-۱۴-۱۴-۱۴-۱۴-۱۴-۱۴-۱۴-۱۴-۱۴-۱۴-۱۴-۱۴-۱۴-

/ 0 نظر / 11 بازدید